Análise do texto “Investigación internacional sobre ciberperiodismo”

1.- Resumo O artículo analizado pretende mostrar as principais aportacións ao estudio do periodismo. Para iso centra o seu interés en catro aspectos específicos do desta disciplina: a hipertextualidade, a interactividade, a multimedialidade e a converxencia. Todos eles exemplifican en boa medida a evolución da investigación no periodismo dixital. 2.- Asunto central do texto e […]

Leer Más "Análise do texto “Investigación internacional sobre ciberperiodismo”"

Análise do texto “Hipermedia e interactividade no xornalismo dixital colombiano”

1.- Resumo O texto do comunicador social e xornalista colombiano, Sergio Llano Aristizábal, trátase dun estudo, realizado no 2005, centrado en coñecer a forma de emprego por parte de 14 xornais do seu país de orixe dos recursos que ofrece a rede á hora de publicar contidos xornalísticos, partindo de dous puntos clave neste proceso, […]

Leer Más "Análise do texto “Hipermedia e interactividade no xornalismo dixital colombiano”"

Comunicación interactiva en los cibermedios. Mariano Cebrián Herreros

1. Resumo A investigación céntrase nos cibermedios de comunicación e en como estes cambian as relacións comunicativas cos usuarios a través de diversos métodos participativos que a rede ofrece. Internet deu numerosas posibilidades que convertiu ós medios de comunicación, tradicionais emisores da información, en receptores da mesma por parte dos usuarios da rede a través […]

Leer Más "Comunicación interactiva en los cibermedios. Mariano Cebrián Herreros"

Análise do texto: “Teorías da comunicación en América do Sur: historia, actualización e prospectivas”

1.RESUMO DO TEXTO Tras a explosión das ciencias da comunicación en América Latina e das crisis políticas, emerxeron un conxunto de publicacións a raíz desas investigacións, iniciando unha nova etapa na que se crearon as carreiras de Ciencias da Comunicación. Os antecedentes a esta nova época podemos situalos nos anos setenta, en América Latina, que seguían os pasos […]

Leer Más "Análise do texto: “Teorías da comunicación en América do Sur: historia, actualización e prospectivas”"